Logo regio-voetbal.nl
Foto: Leerdam Sport

Kikkers gooien planning nieuw sportpark Leerdam Sport'55 mogelijk in de war

  •   keer gelezen   Nieuws

LEERDAM • De werkzaamheden aan het nieuwe sportpark voor Leerdam Sport'55 liggen momenteel stil. Toch is er de hoop en verwachting dat het kunstgrasveld op de afgesproken tijd in gebruik kan worden genomen.


Projectleider Alexander de Vries meldt: 'De gemeente is zowel op ambtelijk als op directieniveau in gesprek met de RUD en de provincie om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Wanneer de RUD voor 1 juni toestemming geeft de werkzaamheden te hervatten, kan het kunstgrasveld tussen de 8 tot 10 weken gerealiseerd worden. In dat geval wordt de planning gewoon gehaald. De gemeente gaat ervan uit dat de werkzaamheden spoedig hervat kunnen worden'.

Meer achtergronden in Het Kontakt Leerdam:

Volgens de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft Vijfheerenlanden in de Leerdamse nieuwbouwwijk Broekgraaf gehandeld in strijd met de Wet Natuurbescherming.

In een brief schrijft de RUD dat de gemeente bij de ontwikkeling van deze wijk het leefgebied van de heikikker, de rugstreeppad en de roeken heeft aangetast.

De RUD – die milieutaken uitvoert voor de provincie en onder meer controleert of bij grote projecten voldaan wordt aan de regels - is inmiddels een 'formele procedure' gestart tegen de gemeente. In een brief aan de raad laat het college weten dat het op zijn beurt een formele reactie naar de RUD heeft gestuurd. "Daarnaast hebben we een constructief gesprek gevoerd met de Dienst."

Duurzaam
In de raadsinformatiebrief schrijven B&W dat de gemeente van Broekgraaf een mooie, duurzame wijk wil maken. "Dat doen we zo zorgvuldig mogelijk en binnen de regels van de natuurwetgeving."

Zowel burgemeester Sjors Fröhlich als wethouder Huib Zevenhuizen benadrukken dat de gemeente wel degelijk aan de regels wil voldoen. "Volgens de RUD is het niet goed gegaan. Wellicht zijn er fouten gemaakt, maar volgens ons gaat het hooguit om een verschil in interpretatie."

In gevaar
De RUD beweert dat in Broekgraaf het leefgebied van onder meer de heikikker en rugstreeppad in gevaar komt. Het wrange feit doet zich voor dat de gemeente uitgerekend voor die dieren – en door het verlies van waardevol natuurgebied – een ecologische zone heeft aangelegd.

"We vergroenen de wijk en leggen plas- en drasgebieden, natuurvriendelijke oevers en rieteilanden aan. Ook hebben we een plan opgesteld om de vleermuizen een vliegroute te bieden."

Eldorado
In de praktijk ontstond zodoende aan weerszijden van de Tiendweg een waar eldorado voor heikikkers, rugstreeppadden, vleermuizen en tal van andere dieren met veel groen, riet en bosschages met nota bene ook nog verbindingen onder de Tiendweg door voor de padden en kikkers.

Zandlaag
Probleem is dat in een deel van de nieuwe wijk een forse zandlaag is gestort om de grond voor te belasten. De kikkers en padden voelen zich uitgerekend in de omgeving van dat zand prima op hun gemak en verkassen van lieverlee van hun eigen leefgebied naar dat zandplateau.

En onder meer die 'paddentrek' leidde tot de berisping van de RUD.

Verantwoord
Wethouder Huib Zevenhuizen: "Dit project loopt al even. Het is begonnen toen Leerdam nog deel uitmaakte van Zuid-Holland en de Utrechtse regels nog niet golden."

"Hoe dan ook: we gaan ervan uit dat we samen met de RUD tot een ecologisch verantwoorde oplossing komen. En als er fouten zijn gemaakt, zetten we die natuurlijk graag recht."

Vertraging
Of de 'actie' van de RUD leidt tot vertraging is nog niet duidelijk. "Maar dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Op dit ogenblik worden er geen grondwerkzaamheden uitgevoerd in afwachting van de nodige ontheffingen die we in november hebben aangevraagd. De bouwwerkzaamheden gaan wel gewoon door."

"Ons doel blijft om van Broekgraaf een mooie, duurzame woonwijk te maken, een prachtig leefgebied voor mens én dier."

André Bijl

Ontvang 'm elke week gratis >

Trainerscarrousel

Spelerscarrousel

Regio-Voetbal Toernooien

Elke week het laatste Regio-Voetbal nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Trainerscarrousel

Spelerscarrousel

Regio-Voetbal Toernooien

Voorbeschouwingen

Proxsys Cup